Ağız Kuruluğuna Öneriler


Ağız kuruluğunun önlenmesi için yapabileceğimiz neler var?

 • Bol turunçgil tüketimi
 • Turunçgilli pastil tüketimi
 • Gliserin+limon karışımının protez yüzeyine uygulanması
 • Ağzın limonlu suyla sık sık çalkalanması
 • Bol su tüketimi
 • Yapay tükürük prepatlarının kullanımı
 • Tuzsuz diyet
 • Antixerostomik sakızların kullanımı 
Ağız Kuruluğunun Nedenleri

Ağız kuruluğunun sistemik ve ilaçlara bağlı olmak üzere iki nedeni vardır.

Sistemik nedenler

 • Sjögren sendromu
 • Sistemik lupus
 • Kronik nefrit
 • Ürem,
 • Diyabet
 • İmmünsüpresif hastalıklar

İlaca Bağlı nedenler

 • Antidepresanlar
 • Antihipertansifler
 • Diüretikler
 • Tranklizanlar
 • Antihistaminikler